Bestillingsskjema privatkundar haust

 
 
 
Heilt slakt (eg delar opp sjølv)
Oppdelingsalternativ 1: Kotlettar, lammecarrè, bog i skiver, fårikål, rulleskinn
Oppdelingsalternativ 2: Kotlettar, bog i skiver, fårikålkjøt av side og nakke, rulleskinn
Oppdelingsalternativ 3: Indre- og ytrefillet, bog i skiver, fårikål av side og nakke, rulleskinn
Oppdelingsalternativ 4: Sadel til kotlett, pinnesider, bog i skiver, nakke til fårikål, rulleskinn
Låralternativ 1: Heile lår
Låralternativ 2: Lår utan skank + skank
Låralternativ 3: Delt lår (2 deler)
Låralternativ 4: 1 stor steik + skank
Låralternativ 5: 2 små steiker + skank
 
Heilt slakt (eg delar opp sjølv)
Oppdelingsalternativ 1: Kotlettar, lammecarrè, bog i skiver, fårikål, rulleskinn
Oppdelingsalternativ 2: Kotlettar, bog i skiver, fårikålkjøt av side og nakke, rulleskinn
Oppdelingsalternativ 3: Indre- og ytrefillet, bog i skiver, fårikål av side og nakke, rulleskinn
Oppdelingsalternativ 4: Sadel til kotlett, pinnesider, bog i skiver, nakke til fårikål, rulleskinn
Låralternativ 1: Heile lår
Låralternativ 2: Lår utan skank + skank
Låralternativ 3: Delt lår (2 deler)
Låralternativ 4: 1 stor steik + skank
Låralternativ 5: 2 små steiker + skank
 
Stort lam (22-25 kg)
Middels lam (17-21 kg)
 
Lite feitt
Middels
Over middels
 
Sendast med bestilling
Kastast på slakteri
 
Alternativ 1: Ferskt (leveranse september/ oktober)
Alternativ 2: Frossent (leveranse avtalast)
 
2 kg
4 kg
6 kg
8 kg
10 kg
 
Alternativ 1: Pinnekjøt av lam, ferdig før jul
Alternativ 2: Pinnebog av lam (pinnekjøt med bog, dvs større andel kjøt), ferdig før jul
 
 
Lammelår
Lammelår i skiver
Steik (stor)
Steik (liten)
Skank
Bog i skiver
Fårikål
Rulleskinn
Kotelettar
Kraftbein
 
1 kurv
2 kurv
3 kurv
4 kurv
Annan mengde (skriv i beskjedfelt)
 
Leverast i Oslo
Hentar sjølv på Reboli (Leira i Valdres
Andre ynskjer (skriv i meldingsboks)
 
 
 
 

Kurv


Vår hovudsesong er september. Leveranse vil naturleg nok skje etter lamma har kome heim frå fjellbeite.


Ved bestilling heile/ halve lam: Alternativet rulleskinn kan strykast, dette vil då delast opp til fårikålkjøt (skriv i "beskjed"-boks)


Kjøttdeig er i utganspunktet for dei som vil bestille lam. Me har ikkje høve til å køyre ut leveranse på berre ei pakke kjøtdeig, men  me gjer unntak ved store bestillingar. Me ynskjer alle god middag!